Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från den 25 okt 2019

- Integritetspolicy -

Arkivexperten i Norr AB (Arkivexperten) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd i enlighet med GDPR(General Data Protection Regulation).

Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Arkivexperten. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, beställning, köp som du gör hos Arkivexperten, genom användning av vår hemsida eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Arkivexperten i Norr AB (556825-7009), Tistelvägen 37, 941 42 Piteå, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0770-22 01 22 eller via E-post info@arkivexperten.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Arkivexperten behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från en tredjepart inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till Arkivexperten av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, IP adress , E-postadress, personnummer, kontakt- & adressuppgifter, telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera köp, intresseanmälningar, och förfrågningar från dig, samt bearbetande av garantiärenden, eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för att öka vår synlighet för dig, och andra via marknadsföring på internet, samt uppföljning för vår sälj- & produktutveckling, i syfte att förbättra våra tjänster och produkter.

Arkivexperten behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en affär med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att se till att ditt samtycke har inhämtats innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Arkivexperten värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Arkivexperten kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex transporter, extern lagerhantering, IT-tjänster, marknadsföring, administration av pressmeddelanden, samt analyser och statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners i vårt affärsnätverk, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar ej hashad personuppgiftsdata för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter, även hos våra samarbetspartners.

Arkivexperten kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Arkivexperten kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Arkivexperten skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Arkivexperten genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.


Användning av kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation så måste alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om:

  1. att webbplatsen innehåller kakor,
  2. vad dessa kakor används till,
  3. hur kakor kan undvikas samt,
  4. samtycke till användningen av kakor.

Vi använder kakor på våra webbplatser

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen, permanent kaka, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen, temporär kaka (session cookie), används endast under den tid du besöker webbplatsen och försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats förekommer även så kallade tredjepartskakor, vilket är kakor som sätts av externa parter som vi anlitar för att exempelvis mäta besökarna på vår webbplats och utvärdera trafiken.

Första- (utfärdade av oss), och Tredjepartskakor (utfärdade av våra partners) kan innehålla direkt, eller indirekt personligt identifierande information (PII), t.ex ID:n knutna till användares enhet, enhetsinformation, IP-nummer, beteendeinformation från webbplatsbesök, och vid inloggning i t.ex Google account, direkt identifierande information. Du kan läsa mer om vad för information som Google lagrar, och hur den används i Googles integritetspolicy här: Till Googles integritetspolicy

Nedan följer en lista över cookies (kakor) som med ditt samtyckte kan lagras i din webbläsare, och enhet, vid användning av vår webbplats, och dess funktioner. I beskrivning om vardera kaka uppges dess syfte, lagringstid, domän, och utfärdande partner, samt i beskrivningen av tredjepartskakor även länk till utfärdande parts integritetspolicy, så att du kan läsa mer om vad för information de sparar om dig, och hur den används.

Varför använder vi kakor?

Kakorna gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet. 

Kakor används även för att stödja din upplevelse på hemsidan, till exempel genom att spara inställningar du valt eller visa anpassad information.

Med hjälp av kakor blir det dessutom enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. De ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra webbplatser.

Om du vill undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka.

Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

För att kunna använda Arkivexpertens webbplatser måste du tillåta att temporära kakor används.

Samtycke till användningen av kakor

Besökare på våra webbplatser samtycker till att vi använder kakor genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att kakor tas emot. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad, till exempel när det gäller tillgången till Arkivexpertens webbplatser och dina personliga inställningar.

Arkivexperten i Norr AB