Stöld- & Brandklassade Dokumentskåp

509
Stöld- och Brandklassade dokumentskåp kan sägas tillhöra en av två kategorier; Brandsäkra Stöldskyddsskåp av S2 typ enl EN14450, eller Brandsäkra EN1143-1 klassade Värdeskåp av grade 0 - 6. Båda typerna ger ett mycket gott stöld, och brandskydd.

När det kommer till företag som söker möjlighet till företagsförsäkrat förvar, är det i Sverige dock endast Värdeskåpen som godkänns, medan Stöldskyddsskåpen (S2 skåpen) endast godkänns för företagsförsäkrat förvar i ett stort antal andra europeiska länder. Därmed är det bästa valet för er Värdeskåpen.

För privat bruk har själva klassningen mindre betydelse rent försäkringsmässigt. Det vi kan rekommendera är att ni kontaktar ert försäkringsbolaget för att se om ni t.ex kan förhandla ned självrisk eller månadskostnad med någon av typerna. Det finns inga klara försäkringsmässiga riktlinjer kring detta. Utifrån detta rekommenderar vi privatpersoner som söker ett brand- och stöldklassat dokumentskåp ett S2-klassat Stöldskyddsskåp, eftersom de är billigare än Värdeskåp.
Stöldskyddsskåp