Stöldklassade

Stöldskyddsskåp kan ses som ett Dokumentskåp med ett mycket kraftigt stöldskydd, dessutom är de oftast även brandklassade. Stöldskyddskåp ger dig alltså ett "Allt i ett" - skydd!

De flesta av våra stöldskyddsskåp är också S2-klassade, godkända i flertalet olika europeiska länder. Läs gärna om olika stöldskyddsklasser på ArkiWiki!

Stöldskyddsskåp